Alt ctrl-støttematerialet finansieres og utvikles alene av LEO Pharma.

LEO Pharma, grunnlagt i 1908, ønsker å hjelpe pasientene med å få en sunn hud. Vi utvikler behandlinger og tenker ut løsninger for å hjelpe mennesker med hudlidelser verden over, slik at de kan få bedre livskvalitet.

Vi vet at hver hudlidelse er forskjellig og mye mer enn selve sykdommen. Vi mener også at medisinsk behandling omfatter mye mer enn leger, legetimer og medisiner. Derfor lytter vi aktivt til pasienter som deg for å forstå de følelsesmessige og mentale utfordringene som kan være forbundet med en hudlidelse. Denne forståelsen, kombinert med vår medisinske kompetanse og forskningsbaserte kunnskap, har gjort det mulig for oss å utvikle ctrl, som er utviklet for å gi individuell informasjon, veiledning og støtte gjennom alle stadier av behandlingsprosessen. Formålet med nettstedet vårt er å gjøre det mulig for personer som deg å håndtere utfordringene sine, føle seg støttet og ta kontroll over huden sin.

Du kan lese mer om LEO Pharma på www.leo-pharma.com.

 

If you are linking to another LEO Pharma website outside the UK or Ireland, please be aware that its content is outside the control of LEO Pharma UK/IE.If you are linking to a third party website, please note that the accuracy, completeness and reliability of the information contained in these websites is not the responsibility of LEO Pharma UK/IE and the use of these links does not imply any recommendation or endorsement by LEO Pharma UK/IE.

COVID-19

  • Vår fremste prioritet er alltid å unngå enhver risiko for pasienter som behandles med Kyntheum®, eller som deltar i en LEO Pharma-sponset studie. Vi anbefaler å følge rådene fra lokale helsemyndigheter vedrørende forebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19.
  • Vi er ikke i stand til å gi råd om den enkelte pasients medisinske behandling, og vi oppfordrer på det sterkeste pasientene om å kontakte lokalt helsepersonell med spesifikke spørsmål om behandling skal videreføres eller avbrytes, før en beslutning tas.