Spørsmål om Kyntheum®:

Hvis du har spørsmål om Kyntheum® eller er i tvil om noe, eller dersom du ønsker råd og veiledning om bruken, kan du snakke med lege, apotek eller sykepleier.

Rapportering av bivirkninger:

Hvis du får bivirkninger under behandling med Kyntheum®, må du rapportere dem til helsepersonell, for eksempel lege, apotek eller sykepleier. Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra til å fremskaffe mer informasjon om sikkerheten til Kyntheum®.

Du kan også rapportere bivirkninger direkte her.

Spørsmål om ctrl-nettstedet:

Hvis du har problemer med å bruke ctrl, eller hvis du har spørsmål om innholdet på nettstedet, kontakter du LEO Pharma på:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denmark

Tel.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21

 

If you are linking to another LEO Pharma website outside the UK or Ireland, please be aware that its content is outside the control of LEO Pharma UK/IE.If you are linking to a third party website, please note that the accuracy, completeness and reliability of the information contained in these websites is not the responsibility of LEO Pharma UK/IE and the use of these links does not imply any recommendation or endorsement by LEO Pharma UK/IE.

COVID-19

  • Vår fremste prioritet er alltid å unngå enhver risiko for pasienter som behandles med Kyntheum®, eller som deltar i en LEO Pharma-sponset studie. Vi anbefaler å følge rådene fra lokale helsemyndigheter vedrørende forebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19.
  • Vi er ikke i stand til å gi råd om den enkelte pasients medisinske behandling, og vi oppfordrer på det sterkeste pasientene om å kontakte lokalt helsepersonell med spesifikke spørsmål om behandling skal videreføres eller avbrytes, før en beslutning tas.