Hver pakning inneholder to ferdigfylte sprøyter. Oppbevar alltid sprøytene i ytteremballasjen.

Husk! Etter 3dje dose endres doseringen fra én gang i uken til én gang annenhver uke! Om du skulle ta en dose tidligere enn anbefalt, kontakt din hudlege eller sykepleier.
Ikke avslutt behandling med Kyntheum uten å snakke med din lege først. Avslutter du behandlingen kan psoriasissymptomene komme tilbake.

 

If you are linking to another LEO Pharma website outside the UK or Ireland, please be aware that its content is outside the control of LEO Pharma UK/IE.If you are linking to a third party website, please note that the accuracy, completeness and reliability of the information contained in these websites is not the responsibility of LEO Pharma UK/IE and the use of these links does not imply any recommendation or endorsement by LEO Pharma UK/IE.

COVID-19

  • Vår fremste prioritet er alltid å unngå enhver risiko for pasienter som behandles med Kyntheum®, eller som deltar i en LEO Pharma-sponset studie. Vi anbefaler å følge rådene fra lokale helsemyndigheter vedrørende forebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19.
  • Vi er ikke i stand til å gi råd om den enkelte pasients medisinske behandling, og vi oppfordrer på det sterkeste pasientene om å kontakte lokalt helsepersonell med spesifikke spørsmål om behandling skal videreføres eller avbrytes, før en beslutning tas.