Kyntheum® skal oppbevares ved 2–8 ˚C til du er klar for å bruke det.

Kjølebagen i startpakken med Kyntheum® rommer opptil tre pakninger med Kyntheum®. Legen din gir deg et løst kjøleelement. Det får plass i lommen i kjølebagen, slik at pakningene ikke kommer i direkte kontakt med det frosne kjøleelementet.

I kjølebagen du fikk i startpakken med Kyntheum® er det en nøytral oppbevaringsboks som rommer opptil tre pakninger med Kyntheum®. Vi anbefaler at du beskytter Kyntheum® ved å oppbevare det i oppbevaringsboksen i kjøleskapet.

Oppbevar alltid sprøytene i pakningen til de skal anvendes.

  • Ta ut oppbevaringsboksen av kjølebagen så snart du kommer hjem.
  • Oppbevar Kyntheum® på en hylle langt frem i kjøleskapet.
  • Vær nøye med at Kyntheum® ikke kommer i kontakt med kjøleskapets bakre vegg, ettersom det da kan fryses.
  • Når du har plassert Kyntheum® i kjøleskapet tar du ut kjøleelementet fra kjølebagen og plasserer det i fryseren, slik at det klart til neste gang du behøver å bruke det


If you are linking to another LEO Pharma website outside the UK or Ireland, please be aware that its content is outside the control of LEO Pharma UK/IE.If you are linking to a third party website, please note that the accuracy, completeness and reliability of the information contained in these websites is not the responsibility of LEO Pharma UK/IE and the use of these links does not imply any recommendation or endorsement by LEO Pharma UK/IE.

COVID-19

  • Vår fremste prioritet er alltid å unngå enhver risiko for pasienter som behandles med Kyntheum®, eller som deltar i en LEO Pharma-sponset studie. Vi anbefaler å følge rådene fra lokale helsemyndigheter vedrørende forebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19.
  • Vi er ikke i stand til å gi råd om den enkelte pasients medisinske behandling, og vi oppfordrer på det sterkeste pasientene om å kontakte lokalt helsepersonell med spesifikke spørsmål om behandling skal videreføres eller avbrytes, før en beslutning tas.