I denne injeksjonsveiledningen går vi gjennom hvordan du sikrer at du har alt du trenger når du skal injisere, samt hvordan du kan føle deg tryggere på injeksjonen. Les bruksanvisningen i pakningsvedlegget og ta en titt på steg-for-steg-videoen.

KLARGJØRING AV INJEKSJONEN

Slik utfører du injeksjonen:

•    Ta pakningen med Kyntheum® ut av kjøleskapet og ta ut én sprøyte. Hold i sprøytesylinderen

•    Legg pakningen med den gjenværende sprøyten tilbake i kjøleskapet.

•    Sprøyten skal oppnå romtemperatur før du injiserer. Når sprøyten har oppnådd romtemperatur kan du ikke legge den tilbake i kjøleskapet.

•    Sprøyten kan oppbevares i normal romtemperatur, opptil 25 ˚C, men må brukes innen 14 dager. Dersom du ikke bruker sprøyten innen 14 dager må du kaste den.

•    Ta sprøyten ut av kjøleskapet minst 30 minutter før injeksjonen, slik at den oppnår romtemperatur

•    Plasser ikke sprøyten i varmt vann, mikrobølgeovn eller direkte sollys

KLARGJØRING FØR INJEKSJONEN

KONTROLLER SPRØYTEN

Kontroller at utløpsdatoen til sprøyten ikke har passert og at væsken er klar til lett perlelignende, fargeløs til lett gul væske uten partikler.

GJØR IKKE FØLGENDE

•    Ikke fjern nålehetten før du er klar for injeksjonen.

•    Ikke bruk sprøyten hvis den er blitt sluppet ned på en hard overflate.

•    Rist ikke sprøyten.

BESTEM DEG FOR HVOR DU SKAL INJISERE

Når du selv gjør injeksjonen skal du velge et injeksjonsområde på det ene låret eller på magen (bortsett fra et område på 5 cm rundt navlen).

Huden på og rundt injeksjonsområdet skal ikke være øm, rød, hard, tykk, flassende eller ha blåmerker, arr eller være skadet. Ikke bruk nøyaktig samme punkt som du brukte til en tidligere injeksjon.

SLIK KASTER DU SPRØYTEN

Plasser sprøyten i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander når du er ferdig. Spør på sykehuset/klinikken eller apoteket hvordan du skal kaste beholderen når den er full.

GJØR IKKE FØLGENDE

•    Ikke bruk sprøyten på nytt.

•    Ikke resirkuler sprøyten eller beholderen med skarpe gjenstander.

•    Ikke kast dem i husholdningsavfallet.

INJEKSJONSVEILEDNING STEG FOR STEG

1.    RENGJØR området du planlegger å injisere med en alkoholserviett. La huden tørke. Ikke berør det rengjorte området før injeksjonen.

2.    FJERN den grå nålehetten ved å trekke den rett ut, bort fra kroppen. Når nålehetten er fjernet skal den ikke settes tilbake på sprøyten. KLEM SAMMEN huden rundt injeksjonsområdet mellom tommelen og de andre fingrene, så det dannes et område som er omtrent 5 cm bredt.

3.    HOLD sprøyten i sprøytesylinderen. Sett inn nålen i en 45-90 graders vinkel. TRYKK IKKE ned stemplet mens du setter inn nålen.

4.    SKYV stemplet inn med et langsomt, konstant trykk helt til det stopper. Når stemplet er helt inne tar du bort tommelen fra stemplet og fjerner nålen forsiktig ut av huden. IKKE GJENTA injeksjonen dersom det fremdeles er legemiddel i sprøyten, men ta umiddelbart kontakt med lege, apotek eller sykepleier.
5.    LEGG den brukte ferdigfylte sprøyten i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander umiddelbart etter bruk.
6.    HVIS du blør kan du trykke ned en bomullsdott eller kompress forsiktig mot injeksjonsstedet, uten å gni – dekk det om nødvendig med plaster.

 

 

If you are linking to another LEO Pharma website outside the UK or Ireland, please be aware that its content is outside the control of LEO Pharma UK/IE.If you are linking to a third party website, please note that the accuracy, completeness and reliability of the information contained in these websites is not the responsibility of LEO Pharma UK/IE and the use of these links does not imply any recommendation or endorsement by LEO Pharma UK/IE.

COVID-19

  • Vår fremste prioritet er alltid å unngå enhver risiko for pasienter som behandles med Kyntheum®, eller som deltar i en LEO Pharma-sponset studie. Vi anbefaler å følge rådene fra lokale helsemyndigheter vedrørende forebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19.
  • Vi er ikke i stand til å gi råd om den enkelte pasients medisinske behandling, og vi oppfordrer på det sterkeste pasientene om å kontakte lokalt helsepersonell med spesifikke spørsmål om behandling skal videreføres eller avbrytes, før en beslutning tas.