Spørsmål om Kyntheum®:

Hvis du har spørsmål om Kyntheum® eller er i tvil om noe, eller dersom du ønsker råd og veiledning om bruken, kan du snakke med lege, apotek eller sykepleier.

Rapportering av bivirkninger:

Hvis du får bivirkninger under behandling med Kyntheum®, må du rapportere dem til helsepersonell, for eksempel lege, apotek eller sykepleier. Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra til å fremskaffe mer informasjon om sikkerheten til Kyntheum®.

Du kan også rapportere bivirkninger direkte her.

Spørsmål om ctrl-nettstedet:

Hvis du har problemer med å bruke ctrl, eller hvis du har spørsmål om innholdet på nettstedet, kontakter du LEO Pharma på:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denmark

Tel.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21