Kyntheum® skal oppbevares ved 2–8 ˚C til du er klar for å bruke det.

Kjølebagen i startpakken med Kyntheum® rommer opptil tre pakninger med Kyntheum®. Legen din gir deg et løst kjøleelement. Det får plass i lommen i kjølebagen, slik at pakningene ikke kommer i direkte kontakt med det frosne kjøleelementet.

I kjølebagen du fikk i startpakken med Kyntheum® er det en nøytral oppbevaringsboks som rommer opptil tre pakninger med Kyntheum®. Vi anbefaler at du beskytter Kyntheum® ved å oppbevare det i oppbevaringsboksen i kjøleskapet.

Oppbevar alltid sprøytene i pakningen til de skal anvendes.

  • Ta ut oppbevaringsboksen av kjølebagen så snart du kommer hjem.
  • Oppbevar Kyntheum® på en hylle langt frem i kjøleskapet.
  • Vær nøye med at Kyntheum® ikke kommer i kontakt med kjøleskapets bakre vegg, ettersom det da kan fryses.
  • Når du har plassert Kyntheum® i kjøleskapet tar du ut kjøleelementet fra kjølebagen og plasserer det i fryseren, slik at det klart til neste gang du behøver å bruke det