Hvis du får bivirkninger, snakk med legen din, apoteket eller helsepersonell. Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra til å fremskaffe mer informasjon om sikkerheten til Kyntheum®.

Du kan også rapportere bivirkninger direkte til LEO Pharma her.