Dette nettstedet ("nettstedet") er ikke beregnet for personer under 18 år. Dette nettstedet eies og drives av LEO Pharma A/S. I disse vilkårene for bruk refererer "vi", "oss" og "våre" til LEO Pharma A/S. Hvis du har spørsmål om bruken av nettstedet eller om disse vilkårene for bruk, må du gjerne kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Immaterielle rettigheter

Innholdet på nettstedet er beskyttet av alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett og varemerker.

Innhold kan bare gjengis i forbindelse med din personlige og ikke-kommersielle bruk, da all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter alltid vil gjelde, med mindre annet er oppgitt på nettstedet.

Varsel om endringer på nettstedet

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kommunikasjonsmetodene våre og optimalisere nettstedet med nye funksjoner og funksjoner. Som et resultat av disse pågående endringene, teknologiske fremskritt og endringer i lovgivningen, vil også vår databehandling endres over tid. Hvis vår databehandling endres, vil vi (så raskt som praktisk mulig) opplyse om endringene på nettstedet for å informere brukerne om det. Vi anbefaler at du sjekker nettstedet for endringer regelmessig.

Diverse

Disse vilkårene for bruk gjelder for deg personlig, og du kan ikke overføre vilkårene for bruk eller gi videre en eller flere av dine bruksrettigheter til noen tredjepart uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

Generelle vilkår

Dersom en kompetent domstol anser at en eller flere bestemmelser i disse vilkårene for bruk er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, vil de relevante vilkårene bli endret, slik at de blir gyldige og kan håndheves i størst mulig grad.

LEO Pharma kan når som helst avvikle dette nettstedet uansett grunn, med eller uten varsel, uten at LEO Pharma pådrar seg erstatningsansvar.

Eksisterende lovgivning og verneting

Uten hensyn til bestemmelsene i internasjonal privatrett er det lovene i Danmark som regulerer eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene for bruk, inkludert, men ikke begrenset til tolkning, forståelse, overholdelse og håndhevelse. Kun eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene for bruk som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de danske domstolene.

Vilkår for bruk av takectrl.net

Disse vilkårene for bruk gjelder for alt innhold på dette nettstedet, samt all korrespondanse med deg og/eller en eller flere av våre tredjeparter. Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre vilkår for bruk, uavhengig av om du velger å registrere deg eller ikke, på samme måte som du godtar at vi bruker personopplysningene dine i samsvar med nettstedets retningslinjer for personvern, som utgjør en del av vilkårene for bruk. Hvis du registrerer deg for ctrl-tjenestene våre, samtykker du eksplisitt til at vi kan bruke personopplysningene dine som beskrevet i samtykkeerklæringen i vedlegg I til våre retningslinjer for personvern. Hvis du ikke kan godta vilkårene for bruk, må du ikke bruke nettstedet.

1. Hvis du bestemmer deg for å registrere deg for ctrl og opprette en konto, forblir kontoen din aktiv, med mindre du sletter profilen din manuelt.

2. Innholdet på nettstedet er offentlig tilgjengelig for å fungere som informasjonskilde. Vi jobber for å holde innholdet oppdatert, men vi kan ikke garantere at det er fullstendig, feilfritt eller på annen måte oppfyller alle brukeres forventninger. Vi kan heller ikke garantere at brukerne oppnår en bedre livskvalitet. Innholdet er kun ment som en kilde til informasjon. Innholdet er ikke ment som anbefalinger av noe slag og skal ikke erstatte råd og veiledning fra legen eller annet kvalifisert helsepersonell.

3. Nettstedet inneholder lenker til tredjeparters nettsteder, som vi ikke har kontroll over. Dette er ikke ensbetydende med at vi støtter opp om informasjonen, produktene eller tjenestene som tilbys gjennom disse nettstedene. Hvis du følger en lenke til ett eller flere av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at de kan ha egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke tar ansvar for retningslinjene for personvern eller innholdet på disse nettstedene. Kontroller retningslinjene for personvern før du oppgir personopplysningene dine på disse nettstedene.

4. Når vi sender deg e-post, bekrefter og godtar du at vi ikke sjekker e-postadressen den sendes fra, og at du derfor ikke kan svare på våre e-postmeldinger.

5. Nettstedet kan noen ganger være utilgjengelig på grunn av vedlikehold, funksjonsfeil eller grunner utenfor vår kontroll; vi påtar oss ikke erstatningsansvar i forbindelse med slike avbrudd.

6. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte dette nettstedet mot datavirus, ormer, trojanske hester og andre trusler. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettstedet er fritt for denne typen ondsinnede programmer. Vi godtar ikke ansvar for tap som skyldes ondsinnede programmer som overføres via nettstedet, eller filer som lastes ned fra nettstedet.

7. LEO Pharma A/S er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrett) for all tekst, grafikk, datakoding og design på nettstedet, inkludert valg, organisering og presentasjon av alt materiale på nettstedet. Vi kan tilbakekalle tillatelsen til å bruke innholdet på nettstedet til enhver tid. Innhold kan bare gjengis i forbindelse med din personlige og ikke-kommersielle bruk, da all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter alltid vil være gjeldende. Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt på nettstedet kan du ikke reprodusere, vise, laste ned, modifisere, reprodusere eller avsløre innholdet noe sted, verken helt eller delvis og på uansett måte, uten vårt uttrykkelige forhåndssamtykke.

8. I henhold til disse vilkårene for bruk godtar vi ikke erstatningsansvar for tap eller skade forårsaket av oss eller våre datterselskaper: a) dersom vi ikke har brutt våre juridiske forpliktelser overfor deg; b) dersom slike tap eller skader ikke med rimelighet kunne forutses; og c) dersom omfanget av tap eller skade økes som følge av brudd på disse vilkårene for bruk. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen omstendigheter tap som du måtte oppleve, for eksempel tapte data, tapt fortjeneste eller avbrudd i virksomheten din. Ingenting i disse vilkårene for bruk begrenser eller utelukker vårt erstatningsansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side eller fra våre ansatte, datterselskaper, entreprenører eller representanter.

9. Vi kan oppheve disse vilkårene for bruk: a) dersom du har misligholdt ett eller flere av de vesentlige vilkårene heri (eller har handlet på en måte som tydelig indikerer at du ikke vil eller ikke kan oppfylle dem); b) dersom vi er pålagt å gjøre det i henhold til loven; c) dersom vi beslutter at vi ikke lenger skal yte pasientstøttetjenester i landet du bor i eller får tilgang til tjenestene fra; eller d) dersom vi vurderer at det ikke lenger er lønnsomt å tilby pasientstøttetjenestene.

10. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vår måte å kommunisere på, samt å optimalisere nettstedet med ny funksjonalitet. Som et resultat av disse pågående endringene, teknologiske fremskritt og endringer i lovgivningen, vil også vår databehandling endres over tid. Hvis vår databehandling endres, vil vi (så raskt som praktisk mulig) opplyse om endringene på nettstedet for å informere brukerne om det. Vi anbefaler at du sjekker nettstedet for endringer regelmessig.

11. Disse vilkårene for bruk gjelder for deg personlig, og du kan ikke overføre vilkårene for bruk eller gi videre en eller flere av dine bruksrettigheter til noen tredjepart uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

12. Dersom en kompetent domstol anser at en eller flere bestemmelser i disse vilkårene for bruk er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, vil de relevante vilkårene bli endret, slik at de blir gyldige og kan håndheves i størst mulig grad.

Kontaktinformasjon:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denmark

Tel.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21

info.dk@leo-pharma.com

Fullført: 16. juni 2017.

If you are linking to another LEO Pharma website outside the UK or Ireland, please be aware that its content is outside the control of LEO Pharma UK/IE.If you are linking to a third party website, please note that the accuracy, completeness and reliability of the information contained in these websites is not the responsibility of LEO Pharma UK/IE and the use of these links does not imply any recommendation or endorsement by LEO Pharma UK/IE.

COVID-19

  • Vår fremste prioritet er alltid å unngå enhver risiko for pasienter som behandles med Kyntheum®, eller som deltar i en LEO Pharma-sponset studie. Vi anbefaler å følge rådene fra lokale helsemyndigheter vedrørende forebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19.
  • Vi er ikke i stand til å gi råd om den enkelte pasients medisinske behandling, og vi oppfordrer på det sterkeste pasientene om å kontakte lokalt helsepersonell med spesifikke spørsmål om behandling skal videreføres eller avbrytes, før en beslutning tas.